Onze klanten

Als specialist in informatie over het hoger onderwijs verrichten wij diensten voor alle professionele organisaties die aan zulke informatie behoefte hebben. Kenmerkend voor C.H.O.I. is dat wij voortkomen uit een historie van 'consumenteninformatie'. Dat betekent dat onze focus nog steeds ligt bij alle informatie die over de inhoud, kwaliteit of prestaties van het onderwijs gaat, of over kosten en randvoorwaarden. Interne administratieve systemen zijn niet onze tak van sport - tenzij ze dienstbaar zijn aan kwaliteitszorg of transparante voorlichting.

Onder onze klanten rekenen wij de volgende typen organisaties of professionals:

Onze missie is om bij te dragen aan hogere onderwijskwaliteit, betere verantwoording van die kwaliteit en eerlijker voorlichting over opleidingen. In de missie verraadt zich nog steeds de doelgroep wiens belang wij willen dienen: de scholieren en studenten.