Benchmarking van opleidingen

Elk jaar geven honderduizenden studenten via de Nationale Studentenenquête een kwaliteitsoordeel over hun opleiding. Dat levert betrouwbare en vergelijkbare gegevens op over vrijwel alle bacheloropleidingen en masters. Wij doorgronden deze gegevens en kunnen zo per opleiding een gedetailleerd benchmarkrapport maken. Hierin staan de sterktes en zwaktes van de opleiding, hoe deze zich in de tijd ontwikkelen, en een vergelijking met soortgelijke opleidingen. 

 

        

Benchmarkrapport met sterkte/zwakte- en historische trendanalyse
 

Veel instellingen en opleidingen worstelen zelf maandenlang met de interpretatie van de NSE-resultaten. Want:

C.H.O.I. heeft zich gespecialiseerd in deze vragen en na uitvoerige analyse hebben wij een selectie van 8 hbo-thema's en 9 wo-thema's gemaakt, die elk een kleine dertig enquêtevragen omvatten. Hiermee benoemen wij de essentie van onderwijskwaliteit, en is er een bijna perfecte aansluiting mogelijk op enquête-resultaten uit voorgaande jaren.


Meer informatie / bestellen

Met dit formulier kunt u meer informatie aanvragen

NB: De standaardversie van een benchmarkrapport per opleiding kost 500 euro ex BTW. Voor andere varianten maken wij op verzoek een offerte.