Centrum Hoger Onderwijs Informatie

Onze missie is het verhogen en inzichtelijker maken van onderwijskwaliteit. Dit proberen we te doen middels gedetailleerde benchmarkrapporten voor opleidingen, maar ook door het uitbrengen van de Keuzegidsen: vijf kritisch vergelijkende kwaliteitsgidsen van mbo tot bachelors en masters.

Diensten


De Keuzegidsen

C.H.O.I. helpt met zijn research ook de basis leggen voor de Keuzegids, een kritische consumentengids voor scholieren en studenten waarin alle opleidingen per vakgebied met elkaar worden vergeleken. Lees verder »

 

Benchmarking van opleidingen

Het bekendste voorbeeld van onze dienstverlening zijn de veelgevraagde benchmarkrapporten met gedetailleerde analyse van resultaten uit de Nationale Studentenenquête. Honderden opleidingen hebben inmiddels met deze rapporten hun voordeel gedaan. Ook dit jaar kunt u deze rapportages weer bij ons aanvragen. Lees verder »


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Stijging onvrede studenten met een functiebeperking

Leiden/Den Bosch, 10 november 2014 –  Studenten met een functiebeperking zijn in toenemende mate ontevreden over de faciliteiten die hen geboden worden om te studeren. Hun waardering voor de mogelijkheden om aangepaste roosters, aangepaste opdrachten of alternatieve toetsen  te krijgen, vertoont een dalende trend. Dat blijkt uit de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014.

Zie hier het persbericht


Keuzegids Universiteiten 2015: ook matige baankansen wo-studies

28 oktober 2014 - Een aanzienlijke meerderheid van de universitaire afgestudeerden heeft de komende jaren matige tot slechte kansen op passend werk. Dat geldt vooral voor de economen, juristen en bedrijfskundigen, die samen al één derde van alle eerstejaars vormen. Bij de studies met gunstige baankansen vinden we naast tandheelkunde en enkele techniekrichtingen ook informatica. In dat vakgebied hebben wo-afgestudeerden betere kansen dan hun hbo-collega’s.

NB, 5 november 2014: Deze gids wordt momenteel herdrukt. De tweede druk verschijnt op 18 november


Helft HBO'ers staat zwak op arbeidsmarkt

7 oktober 2014 – De perspectieven voor hbo-afgestudeerden zijn de komende jaren slechter dan ze in jaren geweest zijn. Maar liefst 45 procent van de huidige eerstejaars zit in een studierichting waar de verwachtingen ongunstig zijn. Voor nog eens 28 procent is het perspectief matig. Naast informatica, commerciële en communicatiestudies en de toeristische sector zijn nu ook bedrijfskunde en sociaal werk riskante studies. Hetzelfde geldt voor fysiotherapie en veiligheidskunde. Dat blijkt uit de Keuzegids HBO 2015

 


Studenten met functiebeperking oordelen strenger, vooral op de universiteit

Universitaire studenten met een functiebeperking zijn ditjaar duidelijk kritischer over de manier waarop hun opleiding hen in staat stelt om te studeren.Hun waardering voor hun universiteit is ten opzichte van 2012 met 0,2 punt gedaald tot een scorevan 6,2. Hierdoor... Lees het persbericht of bekijk het rapport.


Exacte opleidingen scoren in Keuzegids Universiteiten 2014

In de nieuwe Keuzegids Universiteiten halen 65 opleidingen een totaalscore van 76 punten of meer. Daarmee verdienen ze het kwaliteitszegel "topopleiding". Het aantal toppers in de exacte richtingen stijgt, terwijl de Engelstalige "university colleges" juist minder toppers leveren.


Nieuwe winnaars in Keuzegids Hbo Voltijd 2014

Aan de top van diverse ranglijsten in de gids verschijnen nieuwe winnaars. Bij de grotere hogescholen volgt bijvoorbeeld HZ University in Zeeland de Brabantse Avans Hogeschool op.


10 Mbo-scholen krijgen kwaliteitszegel

In de zojuist verschenen Keuzegids Mbo-Studies 2013 wordt aan tien Mbo-scholen een kwaliteitszegel toegekend. Deze scholen springen boven de rest uit bij de vergelijking van de kwaliteit van mbo-opleidingen. De ranglijst van scholen is in 3 groepen opgesplitst: de beste brede ROC's, de beste AOC's en de beste vakcolleges.