Centrum Hoger Onderwijs Informatie

Onze missie is het verhogen en inzichtelijker maken van onderwijskwaliteit. Dit proberen we te doen middels gedetailleerde benchmarkrapporten voor opleidingen, maar ook door het uitbrengen van de Keuzegidsen: vijf kritisch vergelijkende kwaliteitsgidsen van mbo tot bachelors en masters.

Diensten


De Keuzegidsen

C.H.O.I. helpt met zijn research ook de basis leggen voor de Keuzegids, een kritische consumentengids voor scholieren en studenten waarin alle opleidingen per vakgebied met elkaar worden vergeleken. Lees verder »

 

Benchmarking van opleidingen

Het bekendste voorbeeld van onze dienstverlening zijn de veelgevraagde benchmarkrapporten met gedetailleerde analyse van resultaten uit de Nationale Studentenenquête. Honderden opleidingen hebben inmiddels met deze rapporten hun voordeel gedaan. Ook dit jaar kunt u deze rapportages weer bij ons aanvragen. Lees verder »


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Keuzegids Hbo en Keuzegids Universiteiten verschenen

15 november 2017: Alle informatie over de gidsen, plus de bestelmogelijkheden, vind je op www.keuzegids.org


Nieuw Jaarraport "studenten met een functiebeperking 2017"

16 oktober 2017: ga voor alle informatie hierover naar www.keuzegids.org


 

Studenten met functiebeperking (2016) meest ontevreden in masterfase

Leiden, 19 september 2016 - Vandaag is de nieuwe afkevering van onze jaarlijkse rapportage over studeren met een functiebeperking verschenen. Studenten in de wo-masteropleidingen blijken het meest ontevreden over de manier waarop ze in staat worden gesteld om te studeren.

Zie hier het persbericht

Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2016.

 


Meer studenten met functie-beperking, opvang schiet tekort

Leiden/Den Bosch, 15 oktober 2015 –  Het aandeel studenten met een functiebeperking neemt toe. In vijf jaar tijd steeg het in het hoger onderwijs van 6,5 tot 9,4 procent. De opvang, begeleiding en facilitering van deze groep gaat maar mondjesmaat vooruit en dat geldt bovendien alleen voor het hbo. Op de universiteiten lijkt het strenger geworden studieregime zijn tol te eisen.

Zie hier het persbericht

Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2015.

 


Keuzegids Hbo 2016: selectiedrempels en dalend studiesucces

28 september 2015 - Aanstaande studenten in het hbo moeten niet alleen hogere kosten maken tijdens hun studie, ze krijgen ook steeds meer te maken met selectiedrempels. Ook wie eenmaal ‘binnen’ is, moet zich niet rijk rekenen. Want de groep studenten die een hbo-opleiding binnen vijf jaar weet af te ronden, is al gezakt tot onder de vijftig procent.

Met die waarschuwingen begint de nieuwe Keuzegids Hbo 2016. Lees meer


Kleinschaligheid loont, zeker bij masters

25 maart 2015 - Wat hebben de twintig beste masteropleidingen in Nederland gemeen? Op eentje na hebben ze niet meer dan 100 studenten, en gemiddeld verwelkomen ze 50 tot 60 studenten per jaar. Uit de vandaag verschenen Keuzegids Masters 2015 blijkt kleinschaligheid een van de belangrijkste verklaringen voor kwaliteit.

Lees HIER meer

 


Update Keuzegids hbo en wo: lotingstudies

12 januari 2015 - Wederom is het aantal opleidingen met een loting en/of selectie in Nederland toegenomen. Voor het jaar 2015-2016 zijn er 183 opleidingen in het wo en hbo die een numerus fixus hebben ingesteld, tegenover 142 opleidingen in het huidige collegejaar. Lees verder


Keuzegids Mbo wijst 204 topopleidingen aan

11 december 2014 - De kansen op werk na een mbo-opleiding zijn de komende jaren net wat beter dan die van hbo’ers en universitaire afgestudeerden. Het hangt er wel sterk vanaf welke richting je kiest: de zorg, een aantal techniekstudies, maar ook secretariaatswerk bieden perspectief. Dat geldt vooral voor de langere opleidingen, op niveau 3 en 4. Verder blijft het voor studiekiezers belangrijk om op de kwaliteit van opleidingen te letten, want die kan aanzienlijk verschillen.


Stijging onvrede studenten met een functiebeperking

Leiden/Den Bosch, 10 november 2014 –  Studenten met een functiebeperking zijn in toenemende mate ontevreden over de faciliteiten die hen geboden worden om te studeren. Hun waardering voor de mogelijkheden om aangepaste roosters, aangepaste opdrachten of alternatieve toetsen  te krijgen, vertoont een dalende trend. Dat blijkt uit de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014.

Zie hier het persbericht


Keuzegids Universiteiten 2015: ook matige baankansen wo-studies

28 oktober 2014 - Een aanzienlijke meerderheid van de universitaire afgestudeerden heeft de komende jaren matige tot slechte kansen op passend werk. Dat geldt vooral voor de economen, juristen en bedrijfskundigen, die samen al één derde van alle eerstejaars vormen. Bij de studies met gunstige baankansen vinden we naast tandheelkunde en enkele techniekrichtingen ook informatica. In dat vakgebied hebben wo-afgestudeerden betere kansen dan hun hbo-collega’s.

NB, 5 november 2014: Deze gids wordt momenteel herdrukt. De tweede druk verschijnt op 18 november


Helft HBO'ers staat zwak op arbeidsmarkt

7 oktober 2014 – De perspectieven voor hbo-afgestudeerden zijn de komende jaren slechter dan ze in jaren geweest zijn. Maar liefst 45 procent van de huidige eerstejaars zit in een studierichting waar de verwachtingen ongunstig zijn. Voor nog eens 28 procent is het perspectief matig. Naast informatica, commerciële en communicatiestudies en de toeristische sector zijn nu ook bedrijfskunde en sociaal werk riskante studies. Hetzelfde geldt voor fysiotherapie en veiligheidskunde. Dat blijkt uit de Keuzegids HBO 2015